Over Stibat - Stibat

Over de organisatie

Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) geeft namens alle producenten van apparaten, lampen en batterijen in Nederland invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor deze producten.

Stichting OPEN geeft invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor apparaten, lampen en batterijen. We willen samen met ketenpartners binnen twee jaar de wettelijke inzameldoelstellingen realiseren (waarbij het om inzameling en verwerking gaat) en de sector meer circulair maken.

Inzamelen, inleverpunten, recyclen en informeren

Stichting OPEN helpt de producenten en importeurs bij vier belangrijke taken. Het behalen van een (wettelijk) afgesproken percentage ingezamelde batterijen. Zorgen voor een landelijk dekkend inzamelnetwerk. Zorgen dat een bepaald percentage metalen uit de batterij hergebruikt kan worden. En informeren van consumenten over het belang van de inzameling van lege batterijen.

Over Stibat

Ruim 28.000 inleverpunten

Wij willen dat lege batterijen niet in het milieu verdwijnen. Dat batterijen veilig ingezameld worden en opnieuw gebruikt kunnen worden. In elke gemeente zorgen we daarom voor minimaal één inleverpunt per tweeduizend inwoners. Zo kun je altijd ergens terecht met je lege batterijen. Inleverpunten zijn te vinden bij supermarkten, basisscholen en andere winkels. In het kort: overal waar je batterijen koopt, kun je ze kwijt! Inmiddels heeft Stichting OPEN ruim 28.000 inleverpunten voor lege batterijen. Bijna negen van de tien lege batterijen worden gerecycled. Natuurlijk gebeurt dat efficiënt, veilig en milieuvriendelijk. Hiervoor werken wij samen met professionele partners.

Facebook en Instagram

Om bekendheid te geven aan de recycling van batterijen en de inleverpunten organiseren we allerlei campagnes. Volg ons op Facebook en Instagram en ontdek hoe jij nog meer kunt doen!