Disclaimer

Disclaimer

Gebruik website

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het beheer en onderhoud van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Aan de inhoud van de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Mocht je toch onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het zeer op prijs als je een e-mail stuurt naar [email protected].

Gebruik logo’s Wecycle & Stichting OPEN

Bedrijven aangesloten en geregistreerd als inleverpunt of deelnemer bij Stichting OPEN mogen slechts met schriftelijke toestemming van Stichting OPEN en volgens vaste voorwaarden en richtlijnen gebruik maken van de bijbehorende logo’s van Stichting OPEN (waaronder tevens wordt verstaan haar merk Wecycle of de logo’s van dochterondernemingen), op hun website, Social Media en ander promotiemateriaal. Stichting OPEN besteedt grote zorg aan haar merk en logo’s en het voorkomen van misbruik hiervan.

Op onze website kunt u controleren of een bedrijf als deelnemer is aangesloten.

Heeft u een vermoeden van misbruik van ons merk of onze logo’s, dan stellen wij het op prijs als u een e-mail stuurt naar [email protected] of [email protected].

Aansprakelijkheid

Stichting OPEN (waaronder tevens wordt bedoeld haar dochterondernemingen) is niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.
Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie, geluids-, beeld- en videomateriaal en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten zijn voorbehouden aan Stichting OPEN.

Alle informatie, beeldmateriaal en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kunnen wij zonder voorafgaande mededeling wijzigen of verwijderen, tenzij anders vermeldt.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor informatie, producten/diensten en de inhoud van producten/diensten te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Dit geldt ook voor de informatie van de inleverpunten in de locatie-zoeker en de deelnemerslijst van Stichting OPEN.

Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Stichting OPEN is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de webpagina’s van derden waarvan links staan op de websites en/of webpagina’s van Stichting OPEN dan wel de websites en/of webpagina’s van derden die doorlinken naar de websites en/of webpagina’s van Stichting OPEN. Enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de merken en de logo’s van Stichting OPEN door derden dan wel schade en/of verlies veroorzaakt door de websites en/of webpagina’s van derden kunnen niet op Stichting OPEN worden verhaald.

Alle rechten ten aanzien van het merk en de logo’s zijn voorbehouden aan Stichting OPEN en aan de eigenaren van de merken en de logo’s.