Beroepsmatig gebruik batterijen - Stibat

Beroepsgebruikers

Ook beroepsmatige gebruikers van batterijen moeten deze inleveren. Wie batterijen verkoopt of levert, is zelfs wettelijk verplicht ze ook weer in te nemen. Lees er meer over.

Winkeliers en installatiebedrijven

Wie batterijen verkoopt of levert, is verplicht deze ook weer in te nemen. Dat is in het kort de wetgeving rond batterijeninzameling. Winkeliers en installatiebedrijven die (producten met ingebouwde) batterijen verkopen, dragen zo bij aan een beter milieu. Werk je of ben je eigenaar van een winkelier of installatiebedrijf? Stibat biedt dan een handig, kosteloos servicepakket.

Voor meer informatie over het servicepakket van Stibat, ga naar www.stibat.nl.

Professionele gebruikers

Ben je zelfstandig ondernemer, een beroeps- of bedrijfsmatig gebruiker van batterijen? Dan kun je geen gebruik maken van het servicepakket van Stibat. Afgedankte batterijen kun je inleveren bij:

  • je leverancier;
  • de milieustraat van de gemeente;
  • een inzamelaar met een erkende inzamelvergunning.

Gemeente

De gemeente ziet batterijen als bedrijfsafval. Sommige gemeenten stellen voorwaarden aan de hoeveelheid of de verpakking. Soms vragen ze een vergoeding voor handling en administratie. Gemeenten mogen echter geen vergoeding vragen voor de recycling. Informeer vooraf bij de gemeente of je afgedankte batterijen mag inleveren. En vraag of hier voorwaarden aan zijn gesteld.

Erkende inzamelaar

Er zijn ook gemeenten die geen batterijen van beroeps- of bedrijfsmatige gebruikers aannemen. In dat geval moet je de hulp inroepen van een erkende inzamelaar. Die kan de batterijen op zijn voorwaarden aannemen. Zij kunnen slechts een kleine vergoeding rekenen voor handling en transport. Dit geldt als de batterijen zelf bij het bedrijf worden opgehaald. De inzamelaar kan ook acceptatievoorwaarden stellen aan de verpakking en de hoeveelheid. Ze mogen geen kosten in rekening brengen voor handling/opslag op het depot van de inzamelaar. Of voor de recycling.

Vragen? Neem contact op met Stibat!

Mocht je, als beroepsgebruiker, op uitdagingen stuiten bij de gemeente of de erkende inzamelaar? Neem voor meer informatie of ondersteuning contact op met Stibat.