Actievoorwaarden ‘Batterijen Battle’

Dit reglement is van toepassing op de winactie ‘Batterijen Battle’ die wordt beheerd door de stichting: Stichting Stibat Services, gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende Röntgenlaan 7 te 2719 DX Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67447716.

Lees hieronder de volledige actievoorwaarden. Op deze actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Actievoorwaarden

Art. 1. Aanmelden

 • Basisscholen kunnen zich met ingang van maandag 26 september t/m vrijdag 14 oktober 2022 23.59 uur (inschrijvingsperiode) via de website van Stibat aanmelden:
 • Alleen basisscholen die zijn aangemeld voor het inzamelproject van Stibat kunnen deelnemen aan de Batterijen Battle.
 • Basisscholen melden zich aan op basis van een locatie zoals op 11 september 2022 bekend in het logistieke systeem van Stibat met een eigen locatienummer. Wanneer een basisschool op twee of meer locaties een inzamelton van Stibat heeft staan, staan deze locaties apart geregistreerd in het logistieke systeem van Stibat. Voor een basisschool met meerdere locaties neemt elke locatie apart deel aan de Batterijen Battle. Iedere locatie moet zich dus apart aanmelden voor de Batterijen Battle.
 • De basisschool kan zich alleen aanmelden met álle leerlingen van een locatie. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen met de onder- of bovenbouw van de basisschool mee te doen aan de Batterijen Battle.
 • Een inschrijving is geldig wanneer de basisschool het aanmeldformulier volledig heeft ingevuld. Dat betekent dat de basisschool alle verplichte velden heeft ingevuld, indien nodig een getekende overeenkomst heeft geüpload en akkoord gaat met de actievoorwaarden van de Batterijen Battle en het privacy beleid van Stibat.
 • Wanneer het aanmeldformulier volledig is ingevuld en verzonden, verschijnt er een bedanktekst in beeld én wordt er een bevestiging van aanmelding verzonden naar de betreffende basisschool op het opgegeven e-mailadres van de contactpersoon en het algemene e-mailadres van de basisschool.
 • Aanmeldingen worden op basis van binnenkomst verwerkt.
 • Er kunnen maximaal 600 basisscholen deelnemen aan de Batterijen Battle.
 • Basisscholen ontvangen uiterlijk maandag 31 oktober per e-mail bericht of zij mogen deelnemen aan de Batterijen Battle op het opgegeven e-mailadres van de contactpersoon en het algemene e-mailadres van de basisschool.
 • Wanneer er meer dan 600 basisscholen zich hebben aangemeld, worden de basisscholen die niet kunnen deelnemen op een interesselijst geplaatst. Zij krijgen voorrang op de inschrijving bij een eerstvolgende Batterijen Battle op basisscholen.
 • Stibat is niet verantwoordelijk (voor de eventuele gevolgen, zoals te late aanmelding/geen mogelijkheid (meer) tot deelname aan de Batterijen Battle) als basisscholen onjuiste of onvolledige gegevens opgeven.

Art. 2. Inzamelweken

 • Deelnemende basisscholen ontvangen in de week van maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november 2022 een startpakket. Dit startpakket bevat één of meerdere inzameltonnen (maximaal vier (4)) van Stibat, afhankelijk van het aantal leerlingen van de basisschool. Daarnaast bevat het startpakket alle benodigde informatie voor de Batterijen Battle en materialen om de Batterijen Battle extra onder de aandacht te brengen op school.
 • De inzamelperiode loopt van maandag 7 t/m vrijdag 25 november 2022.
 • De inzamelperiode eindigt op vrijdag 25 november 2022 om 23.59 uur. Op vrijdag 25 november 2022 dient de basisschool het eindformulier in te vullen op de website legebatterijen.nl/batterijen-battle/einde. Hierop wordt o.a. aangegeven hoeveel inzamelmiddelen met lege batterijen op school aanwezig zijn. Ook dient de basisschool op vrijdag 25 november 2022 hiervan foto’s te maken (waarop duidelijk zichtbaar is hoeveel volle inzamelmiddelen gedurende de inzamelperiode zijn gerealiseerd door de betreffende basisschool) en deze foto’s te uploaden in het eindformulier. Het is aan de basisschool om er voor te zorgen dat deze foto’s een duidelijk, correct en volledig beeld geven van de ingezamelde batterijen.
 • Stibat komt na afloop van de inzamelweken tussen maandag 28 november en vrijdag 16 december 2022 bij iedere deelnemende basisschool langs om de lege batterijen op te halen. De chauffeurs maken op het moment van ophaling foto’s van de inzamelmiddelen met ingezamelde lege batterijen, nemen de ingezamelde lege batterijen mee en de extra in het kader van deze inzamelactie door Stibat aan de basisschool verstrekte inzameltonnen (na afloop van deze inzamelactie staan bij de basisschool weer het reguliere aantal inzameltonnen zoals voor de inzamelactie).
 • De chauffeur van Stibat weegt het aantal kilo ingezamelde lege batterijen bij de ophaling(en) en dat gewicht wordt geregistreerd voor de Batterijen Battle. Deze kilo’s worden automatisch verwerkt in het logistieke systeem van Stibat en zijn in te zien via het portaal myStibat.
 • De ophalingen na afloop van de campagne worden automatisch ingepland op basis van meest optimale route en volume ingezamelde lege batterijen. Stibat kan hierbij geen rekening houden met voorkeur van de deelnemende basisscholen voor dag en/of tijd.
 • Wanneer de deelnemende basisschool start met het inzamelen van lege batterijen in de laatste inzamelton, kunnen zij een ophaalverzoek plaatsen zodat Stibat tussentijds de ingezamelde lege batterijen kan ophalen.
 • Het plaatsen van een ophaalverzoek kan via telefoonnummer 0800 – 022 5001, door een e-mail te sturen naar [email protected], of door een ophaalverzoek te plaatsen in het portaal myStibat. De datum waarop de ophaling is geregistreerd in het logistieke systeem van Stibat, geldt als aanvraagdatum voor de ophaling.
 • Stibat streeft ernaar om na het plaatsen van een ophaalverzoek de lege batterijen binnen 5 werkdagen op te komen halen bij de deelnemende basisschool.
 • Wanneer een ophaling niet meer plaats kan vinden gedurende de inzamelweken, vindt de ophaling na afloop van de inzamelweken plaats tussen maandag 28 november en vrijdag 16 december 2022.

Art. 3. Winnaars

 • Na de inzamelperiode (eindigend op vrijdag 25 november 2022 om 23.59 uur) wordt door Gerechtsdeurwaarderskantoor Over de Vest bepaald welke scholen een prijs winnen. De winnaars worden uiterlijk donderdag 22 december 2022 per e-mail bekend gemaakt. Met de winnende basisscholen wordt ook telefonisch contact opgenomen.
 • De som van de ophalingen bij de deelnemende basisschool in de periode van maandag 7 november t/m vrijdag 16 december 2022 bepaalt het totaal ingezamelde gewicht aan lege batterijen van de deelnemende basisschool.
 • De hoofdprijs gaat naar de basisschool die gemiddeld het hoogste netto gewicht aan draagbare batterijen (als bedoeld onder art.8. “Batterijen”) heeft ingezameld per leerling.
 • De tweede prijs gaat naar de drie scholen die gemiddeld respectievelijk het op een na, twee na en drie na hoogste netto gewicht aan draagbare batterijen (als bedoeld onder art.8. “Batterijen”) hebben ingezameld per leerling.
 • Bij een gelijke stand, loot Gerechtsdeurwaarderskantoor Over de Vest de winnaar(s).
 • De weging van het ingezamelde gewicht gebeurt naar aanleiding van de ophaling op de daartoe bestemde geijkte weegschaal van de chauffeur van Stibat. Het gaat hierbij om een automatische verrekening van de netto gewichten zonder inzamelmiddel. De gewichten worden automatisch doorgestuurd naar het logistieke systeem van Stibat.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De gegevens van de winnende basisscholen kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Art. 4. Prijzen

 • Het prijzenpakket bestaat uit:
  • Eén keer een hoofdprijs: één of twee shows van illusionist Victor Mids op de winnende basisschool. Het aantal shows is afhankelijk van het aantal leerlingen van de winnende basisschool.
  • Drie keer een tweede prijs: een techniekdag van Mad Science op de winnende basisschool. De invulling van de techniekdag is afhankelijk van het aantal leerlingen van de winnende basisschool en wordt bepaald in overleg met Mad Science.
  • Iedereen wint: elke deelnemende basisschool spaart ook tijdens de Batterijen Battle € 0,25 per ingezamelde kilo lege batterijen. Het gespaarde geldbedrag wordt in januari of februari 2023 uitbetaald. Iedere basisschool die aangesloten is bij Stibat spaart sowieso € 0,25 per ingezamelde kilo lege batterijen. Het gaat dus niet om een extra bedrag.

Art. 5. Winnaar hoofdprijs

 • De show(s) van illusionist Victor Mids duren 30-60 min.
 • De show(s) van illusionist Victor Mids vinden plaats op één dag tussen 1 februari 2023 en 30 juni 2023. De datum waarop de show(s) plaatsvinden, wordt in overleg met de winnende basisschool en het management van Victor Mids bepaald. De beschikbare data van Victor Mids zijn leidend voor het plannen van het optreden.
 • Uitgangspunt is dat de show(s) plaatsvinden op de winnende basisschool zelf. Mocht dit i.v.m. ruimtegebrek niet lukken, wordt er in overleg met de winnende basisschool gezocht naar een alternatieve locatie in de buurt.
 • Wanneer de show(s) niet op de winnende basisschool plaats kunnen vinden is de basisschool zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer.
 • De show(s) zijn besloten en alleen toegankelijk voor de leerlingen en medewerkers van de basisschool. Er mogen geen mensen van buitenaf worden uitgenodigd.
 • De winnende basisschool van de hoofdprijs geeft toestemming voor het maken van film- en video-opnames voorafgaand, tijdens en na afloop van de prijsuitreiking en de show(s) van Victor Mids. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 • De basisschool garandeert zelf het toezicht op en de veiligheid van de leerlingen. Alle uitgaven met betrekking tot extra voorzieningen (zoals catering, kosten openstelling locatie, …) zijn voor rekening van de winnende basisschool. De winnende basisschool dient tevens in te staan voor eventuele vergunningen en verzekeringen.
 • Stibat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongelukken die naar aanleiding van de show(s) plaatsvinden.

Art. 6. Winnaars tweede prijzen

 • De techniekdag van Mad Science vindt plaats op één dag tussen 1 februari 2023 en 30 juni 2023. De datum waarop de techniekdag plaatsvindt, wordt in overleg met de winnende basisschool en Mad Science bepaald. De beschikbaarheid van Mad Science is leidend voor het plannen van de techniekdag.
 • De techniekdag is besloten en alleen toegankelijk voor de leerlingen en medewerkers van de basisschool. Er mogen geen mensen van buitenaf worden uitgenodigd.
 • De winnende basisschool geeft toestemming voor het maken van film- en video-opnames voorafgaand, tijdens en na afloop van de Mad Science Techniekdag. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 • De basisschool garandeert zelf het toezicht op en de veiligheid van de leerlingen. Alle uitgaven met betrekking tot extra voorzieningen (zoals catering, kosten openstelling locatie, …) zijn voor rekening van de winnende basisschool. De winnende basisschool dient tevens in te staan voor eventuele vergunningen en verzekeringen.
 • Stibat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongelukken die naar aanleiding van de techniekdag van Mad Science plaatsvinden.

Art. 7. Gespaard geldbedrag

 • Het gespaarde geldbedrag wordt overgemaakt naar de uitbetaalgegevens (IBAN rekeningnummer en tenaamstelling) van de basisschool zoals deze als Business Relatie bekend is in het logistieke systeem van Stibat met een eigen BR-nummer. Dit is het totaal gespaarde geldbedrag voor 2022, dus inclusief het bedrag dat gespaard is met eventuele eerdere ophalingen in 2022.
 • Wanneer een Business Relatie meerdere locaties heeft, wordt al het gespaarde geldbedrag automatisch uitbetaald aan de uitbetaalgegevens van de Business Relatie. Bij de uitbetaling kan geen uitsplitsing naar locatie worden gemaakt.
 • Het is belangrijk dat bij een eventuele wijziging van het IBAN rekeningnummer en/of de tenaamstelling, dit ook aan Stibat wordt doorgegeven via [email protected]. Indien het IBAN rekeningnummer en/of de tenaamstelling ontbreekt of foutief is op het moment van uitbetaling, vervalt het gespaarde geldbedrag.

Art. 8. Batterijen

 • Voor deze actie mogen uitsluitend de volgende huishoudelijke batterijen worden ingeleverd:
  • AA batterijen
  • AAA batterijen
  • 9-volt batterijen
  • C batterijen
  • D batterijen
  • Knoopcel batterijen
 • Alle andere type batterijen en accu’s mogen voor deze Batterijen Battle niet worden ingeleverd. Ook mogen er geen producten met (ingebouwde) batterijen worden ingeleverd.
 • Lekkende, beschadigde of verroeste batterijen moeten gescheiden van elkaar in een plastic zakje of in huishoudfolie worden verpakt voordat ze worden ingeleverd.
 • De plus- en minpool van lege knoopcel batterijen en 9-volt batterijen moeten worden afgeplakt (met tape of plakband) voordat ze worden ingeleverd.
 • Wanneer er bij de ingezamelde lege batterijen wordt geconstateerd dat er batterijen of accu’s zijn ingezameld die tijdens de Batterijen Battle niet mogen worden ingeleverd, wordt de basisschool direct uitgesloten van deelname aan de Batterijen Battle.
 • Stibat mag deelnemende basisscholen die op welke manier dan ook proberen de wedstrijd te vervalsen of zich in welke vorm dan ook schuldig maken aan fraude, direct uitsluiten van deelname aan de Batterijen Battle.
 • Er mogen geen batterijen worden opgehaald die reeds zijn ingezameld bij andere inleverpunten, zoals winkels, bedrijven of milieustraten. Bedrijven, professionele gebruikers of inleverpunten mogen ook geen batterijen aan scholen “schenken”.
 • Wanneer Stibat vermoedt dat de ingezamelde lege batterijen niet zijn ingezameld door de leerlingen of medewerkers van de deelnemende basisschool, wordt de basisschool direct uitgesloten van deelname aan de Batterijen Battle.

Art. 9. Overig

 • Stibat aanvaardt geen aansprakelijkheid als de actie vanwege wettelijke bepalingen geheel of gedeeltelijk moet worden gewijzigd.
 • De organisator is Stichting Stibat Services (postbus 719, 2700 AS Zoetermeer). Stibat handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Medewerkers van Stibat mogen niet met de actie meedoen.
 • Stibat behoudt zich het recht voor om op eender welk moment en onaangekondigd de organisatie te wijzigen, de wedstrijd uit te stellen of te beëindigen, in het geval van overmacht of elke andere uitzonderlijke gebeurtenis buiten haar (Stibat’s) wil om – daarin begrepen buitengewone omstandigheden welke de uitvoering ernstig zouden verzwaren – en dit zonder dat de deelnemers of andere personen enige schadevergoeding kunnen eisen.
 • Stibat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deelnemers uit te sluiten indien de actievoorwaarden niet worden gerespecteerd, o.a. in het geval van vermoeden van valsspelen of bedrog tijdens de deelname aan de wedstrijd.
 • Eventuele klachten over deze actie kun je (uitsluitend) schriftelijk indienen bij Stibat via postbus 719, 2700 AS Zoetermeer.
 • Door deel te nemen, stem je in met bovenstaande voorwaarden (Actievoorwaarden ‘Batterijen Battle’).