Cijfers en feitjes: zó veel lege batterijen leverden we in!

1 augustus 2017 2 minuten leestijd

Hoeveel batterijen zamelden we in 2016 in? En welke recycleresultaten zijn er geboekt? Cijfers en feiten uit het Stibat jaarverslag op een rij!

3,95 MILJOEN KILO…

…lege batterijen en accu’s zijn er in 2016 ingezameld (exclusief fietsaccu’s), ruim 217 miljoen stuks! Dat is flink wat meer dan in voorgaande jaren. In 2014 leverden we met elkaar nog 3,26 miljoen kilogram in en in 2015 was dat 3,44 miljoen kilo. Nog meer goed nieuws, want het verhoogde wettelijk vastgestelde inzamelpercentage van 25% naar 45% is hiermee nog steeds behaald met 48,9%.

1,97 MILJOEN…

…zakjes met lege batterijen (en een briefje met adresgegevens) kwamen bij onze inleverpunten terecht. Zo doe je maandelijks mee met de actie ‘Lege batterijen? Lever ze in en WIN!’ en maak je kans op mooie prijzen. In totaal ging het hier in totaal om 470 duizend kilo batterijen.

3,01 MILJOEN KILO…

…lege batterijen en accu’s boden we aan voor recycling bij bedrijven door heel Europa. Hiermee zijn 3,4 miljoen kilo CO2-uitstoot en 120 miljoen kilo giftige stoffen de natuur bespaard. Ook kwamen er minder schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht. Al met al kun je deze resultaten vergelijken met het besparen van 25 miljoen autokilometers en 16 duizend vaatwasmachinebeurten. Van de herwonnen grondstoffen door recycling was onder andere 16,2% lood, dat weer gebruikt kan worden voor nieuwe batterijen. 15,4% was zink, daarvan worden weer nieuwe gieters van gemaakt.

140 DUIZEND KILO…

…fietsaccu’s zamelden we in. Dat is 34 duizend kilo meer dan in 2015. Een verhoging van 32%! Hiervan boden we 117 duizend kilo aan ter recycling. Dit leverde een ecologische besparing gelijk aan 6 miljoen autokilometers en 4 duizend vaatwasmachinebeurten op. Van de herwonnen grondstoffen door recycling was onder andere 38,8% ijzer, daar kunnen weer nieuwe fietsen van worden gemaakt. 20,6% was nikkel, daarvan worden bijvoorbeeld nieuwe kranen gemaakt.

Nóg meer cijfers?

Deze cijfers komen uit het Stibat-jaarverslag van 2016. Daarin staan nog véél meer leuke feitjes. Benieuwd? Hier vind je het complete verslag. Heb je weinig tijd, kijk dan de animatie ‘Jaarverslag in het kort’!

  • Dit artikel delen: