1. Maak lege batterijen nooit open

De kans is aanwezig dat de batterij gaat branden of zelfs zal exploderen.

  1. Houd lekkende batterijen nooit met blote handen vast

Wanneer de lekkende vloeistof in contact komt met je huid, kan het gaan irriteren. Gebruik daarom altijd beschermende handschoenen.

  1. Plak de polen af

Het is belangrijk om de plus- en de minpool af te plakken van knoopcelbatterijen of oplaadbare batterijen uit telefoons of fototoestellen wanneer deze leeg zijn. Door de polen af te plakken, voorkom je kortsluiting.

  1. Gooi batterijen nooit in het vuur, in de vuilnisbak of in de natuur

Komt een batterij in vuur terecht, dan is de kans op ontploffing groot. En door te voorkomen dat lege batterijen in de natuur of in de vuilnisbak belanden, bespaar je kostbare stoffen die we kunnen hergebruiken. Kortom, de enige plek waar ze thuishoren is bij een inleverpunt van Stibat. Weet je er geen te vinden? Via de handige locator vind je er snel eentje bij jou in de buurt.