Actievoorwaarden maandelijkse ‘Zitten ze erin?’

Dit reglement is van toepassing op de actie ‘Zitten ze erin?’ die wordt beheerd door de stichting: Stichting Stibat Services, gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende Röntgenlaan 7 te 2719 DX Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67447716.

Op deze actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Actievoorwaarden

  1. Iedere maand worden er willekeurig tien Batterij Bewaarboxen verloot onder de deelnemers die een score van minimaal 2200 punten hebben behaald.
  2. De prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht door Stibat. De prijswinnaars hebben tot 30 dagen na het ontvangen van deze e-mail de tijd om te reageren. Indien een prijswinnaar binnen deze 30 dagen niet heeft gereageerd of na 30 dagen reageert komt de gewonnen prijs te vervallen.
  3. Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is.
  4. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  5. Door deel te nemen aan de actie stem je in met bovenstaande voorwaarden.