Actievoorwaarden Koningsdag winactie 2018

Dit reglement is van toepassing op de ‘Koningsdag winactie’ die wordt beheerd door Stibat.

Dit reglement is van toepassing op de ‘Koningsdag winactie’ die wordt beheerd door de stichting: Stichting Stibat Services, gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende Röntgenlaan 7 te 2719 DX Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67447716.

Op deze actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Actievoorwaarden

  1. De ‘Koningsdag winactie’ loopt van 16 april tot en met 22 april 2018.
  2. De prijs bestaat uit een Batterij Bewaarbox in de kleur oranje.
  3. Het is enkel mogelijk om kans te maken op de Batterij Bewaarbox door het invullen van een geldig e-mail adres.
  4. Na afloop van de actie worden er willekeurig 10 prijswinnaars geselecteerd.
  5. De deelnemers zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht van de gewonnen prijs.
  6. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  7. Door deel te nemen aan de actie stem je in met bovenstaande voorwaarden.