Actievoorwaarden Huishoudbeurs 2018

Dit reglement is van toepassing op alle activiteiten en acties gerelateerd aan het evenement de Huishoudbeurs 2018.

Dit reglement is van toepassing op alle activiteiten en acties gerelateerd aan het evenement de Huishoudbeurs die wordt beheerd door de stichting: Stichting Stibat Services, gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende Röntgenlaan 7 te 2719 DX Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67447716.

Op deze actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

‘Lever ze in en WIN!’ op de Huishoudbeurs

 • Van 17 februari 2018 tot en met 25 februari 2018 kunnen er lege batterijen worden ingeleverd bij de Stibat-stand op de Huishoudbeurs. Inleveren kan van 10.00 uur tot 18.00 uur en tijdens de avondopeningen (donderdag 22 februari 2018 en vrijdag 23 februari 2018) van 10.00 uur tot 22.00 uur.
 • Wanneer je een zakje inlevert met 10 lege batterijen samen met een briefje met daarop je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, ontvang je per persoon één presentje, ongeacht hoeveel zakjes met lege batterijen er worden ingeleverd. Voor dit presentje geldt op=op.
 • Degene die tijdens de Huishoudbeurs de meeste batterijen heeft ingeleverd ontvangt een Pluim cadeaubon t.w.v. €500,-.
 • Aan het einde van iedere beursdag worden er uit de ingeleverde zakjes met 10 lege batterijen 5 prijswinnaars getrokken.
 • De prijzen bestaan uit een Pluim cadeaubon ter waarde van €15,-.
 • De prijzen worden in de week van 26 februari 2018 per post verstuurd naar de prijswinnaars, op het door hen opgegeven adres.
 • De namen van de prijswinnaars kunnen na iedere beursdag op de website van Stibat (www.legebatterijen.nl) teruggevonden worden.
 • Door 10 lege batterijen samen met een briefje met daarop je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in een zakje te doen en in te leveren in de daarvoor bedoelde inzamelton bij de Stibat-stand speel je automatisch mee met de maandelijkse actie ‘Lever ze in en WIN!’ van Stibat. Zie voor meer informatie en de actievoorwaarden: www.legebatterijen.nl/inzamelen/lever-ze-in-en-win.

De ‘Battereis’ in Virtual Reality

 • Aan het einde van iedere beursdag wordt er, uit alle deelnemers die het juiste antwoord hebben ingevuld, 1 prijswinnaar geselecteerd.
 • De prijzen bestaan uit een Pluim cadeaubon ter waarde van €15,-.
 • De prijswinnaars worden in de week van 26 februari 2018 per e-mail op de hoogte gebracht, op het door hen opgegeven e-mailadres. De prijswinnaars kunnen tot en met 31 maart 2018 reageren, zodat de prijs toegestuurd kan worden. Indien een prijswinnaar later dan 31 maart 2018 reageert of niet reageert, vervalt de prijs.
 • De namen van alle prijswinnaars kunnen na de Huishoudbeurs op de website van Stibat (www.legebatterijen.nl) teruggevonden worden.

Fotoactivatie

 • Aan het einde van de laatste beursdag worden er 5 prijswinnaars geselecteerd. De prijswinnaars zijn degene die gedurende de Huishoudbeurs hun foto hebben gedeeld op social media en “@Legebatterijen” hebben gebruikt.
 • De prijzen bestaan uit een Pluim cadeaubon ter waarde van €15,-.
 • De prijswinnaars worden in de week van 26 februari 2018 per e-mail op de hoogte gebracht, op het door hen opgegeven e-mailadres. De prijswinnaars kunnen tot en met 31 maart 2018 reageren, zodat de prijs toegestuurd kan worden. Indien een prijswinnaar later dan 31 maart 2018 reageert of niet reageert, vervalt de prijs.
 • De namen van alle prijswinnaars kunnen na de Huishoudbeurs op de website van Stibat (www.legebatterijen.nl) teruggevonden worden.

Bijzondere voorwaarden

 • Stibat is niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen en/of door deelname aan de stand activiteiten, zouden voordoen.
 • Stibat is niet verantwoordelijk als deelnemers onjuiste, onvolledige of onleesbare adresgegevens opgeven.
 • Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is.