Actievoorwaarden ‘Batterij… of je leven?’

Dit reglement is van toepassing op de winactie ‘Batterij… of je leven?’ die wordt beheerd door de stichting: Stichting Stibat Services, gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende Röntgenlaan 7 te 2719 DX Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67447716.

Op deze actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Actievoorwaarden

 1. De winactie loopt van woensdag 17 t/m donderdag 25 oktober 2018.
 2. Het prijzenpakket bestaat uit duizend keer een inzameltas in Halloweenstijl.
 3. Je neemt deel aan de winactie door tijdens de actieperiode het deelnameformulier in te vullen op de actiepagina www.legebatterijen.nl/halloween. Alleen formulieren waarvan alle verplichte velden correct zijn ingevuld maken kans op een prijs.
 4. Uit alle inzendingen worden door Stibat willekeurig duizend prijswinnaars gekozen. Per huishouden maak je kans op maximaal één Halloween-tas.
 5. Alle deelnemers ontvangen op vrijdag 26 oktober 2018 via e-mail bericht of zij een prijs hebben gewonnen. Daarnaast worden de prijswinnaar bekend gemaakt via de pagina www.legebatterijen.nl/actueel/prijswinnaars/halloween.
 6. De inzameltassen worden per post verzonden naar het door de prijswinnaars opgegeven huisadres.
 7. Prijswinnaars dienen zich te houden aan de inzamelinstructies welke met de inzameltas worden meegezonden.
 8. De naam en woonplaats van de prijswinnaars kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 9. Stibat aanvaardt geen aansprakelijkheid als de actie vanwege wettelijke bepalingen geheel of gedeeltelijk moet worden gewijzigd.
 10. Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is.
 11. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 12. Door deel te nemen aan de actie stem je in met bovenstaande voorwaarden.