Actievoorwaarden ‘Laat je lege batterijen niet in het zonnetje liggen’

Dit reglement is van toepassing op de winactie ‘Laat je lege batterijen niet in het zonnetje liggen’ die wordt beheerd door de stichting: Stichting Stibat Services, gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende Röntgenlaan 7 te 2719 DX Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67447716.

Op deze actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Actievoorwaarden

 1. De winactie loopt van vrijdag 7 juni t/m zondag 30 juni 2019.
 2. Het prijzenpakket bestaat uit 250 keer een Zomereditie Batterij Bewaarbox.
 3. Je neemt deel aan de winactie door tijdens de actieperiode het deelnameformulier in te vullen op de actiepagina www.legebatterijen.nl/zomer. Alleen formulieren waarvan alle verplichte velden correct zijn ingevuld maken kans op een prijs.
 4. Uit alle inzendingen worden door Stibat willekeurig 250 prijswinnaars gekozen. Per huishouden maak je kans op maximaal één Zomereditie Batterij Bewaarbox.
 5. Alle deelnemers ontvangen op dinsdag 2 juli 2019 via e-mail bericht of zij een prijs hebben gewonnen. Daarnaast worden de prijswinnaar bekend gemaakt via de pagina www.legebatterijen.nl/actueel/prijswinnaars.
 6. De Zomereditie Batterij Bewaarboxen worden donderdag 4 juli per post verzonden naar het door de prijswinnaars opgegeven huisadres.
 7. De naam en woonplaats van de prijswinnaars kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 8. Stibat aanvaardt geen aansprakelijkheid als de actie vanwege wettelijke bepalingen geheel of gedeeltelijk moet worden gewijzigd.
 9. Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is.
 10. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 11. Door deel te nemen aan de actie stem je in met bovenstaande voorwaarden.