Actievoorwaarden ‘de Grote Plusquiz’

Dit reglement is van toepassing op de actie ‘de Grote Plusquiz’ die wordt beheerd door de stichting: Stichting Stibat Services, gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende Röntgenlaan 7 te 2719 DX Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67447716.

Op deze actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Actievoorwaarden

  • De actie loopt van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021.
  • Je neemt deel aan de actie door tijdens de actieperiode het deelnameformulier in te vullen na het spelen van de quiz op plusquiz.legebatterijen.nl. Alleen formulieren waarvan alle verplichte velden correct zijn ingevuld maken kans op een prijs.
  • Om kans te kunnen maken op prijzen, ga je akkoord met het ontvangen van onze maandelijkse nieuwsbrief. Je kunt je op ieder willekeurig moment onderaan de betreffende e-mails hiervoor afmelden.
  • Uit alle inzendingen worden door Stibat willekeurig 2.425 prijswinnaars gekozen. De behaalde score heeft hierop geen invloed.
  • Alle deelnemers ontvangen uiterlijk vrijdag 28 mei 2021 via e-mail bericht of zij een prijs hebben gewonnen.
  • Het prijzenpakket bestaat uit 25 keer een Weber Original Kettle E-5710 kolenbarbecue en 2.400 keer een Limited Edition Batterij Bewaarbox.
  • Er kan slechts één prijs per huishouden worden gewonnen.
  • Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is.
  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  • Door deel te nemen aan de actie stem je in met bovenstaande voorwaarden.